انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

ابوالفضل قربانی                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 9

پست الکترونیکی : dr.ghorbani@iaushab.ac.ir

 

دروس آموزشی

1)     ژنتیک انسانی برای دانشجویان کارشناسی

2)     ژنتیک 2 برای دانشجویان کارشناسی

3)     سیتوژنتیک برای دانشجویان کارشناسی

4)     کاربرد اینترنت و کامپیوتر در علوم زیستی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

5)     اصلاح نژاد دام دکتری دامپزشکی

6)     بیومتری کارشناسی ارشد مدیریت و پرورش طیور

7)     اصلاح نژاد طیور کارشناسی ارشد مدیریت و پرورش طیور

8)     آمار پيشرفته بر اي دانشجويان كارشناسي ارشد

9)     طرح آزمايشات براي دانشجويان كارشناسي

10) مباني اصلاح دام براي دانشجويان كارشناسي

11) اصلاح دام كاربردي براي دانشجويان كارشناسي

12) ژنتيك براي دانشجويان دكتري دامپزشكي

13) ژنتيك براي دانشجويان كارشناسي

14) ركوردگيري براي دانشجويان كارشناسي

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.